20212755-qb0rn.jpg

Foto: Helhet Reklam, Umeå.

Långt, brett eller tungt. Ingenting är omöjligt för oss. Vi tar hand om hela processen allt ifrån tullhandlingar och specialtillstånd till följebilar och planering av färdväg.

Kjell Grenholm

Tel: +46(0)90-10 55 10
Mobil: +46(0)70-33 414 33

E-post: kjell@acxl.se 

Anders Persson

Tel: +46(0)90-10 55 11

Mobil: +46(0)70-310 93 90

E-post: anders@acxl.se 

Robert Johansson

Tel: +46(0)90-10 55 12

Mobil: +46(0)70-344 77 64

E-post: robert@acxl.se